home / over_ons / aanpak

Aanpak

Ondernemers zijn onmisbaar, omdat zij enerzijds kansen zien en anderzijds steeds nieuwe vraagstukken hebben, initiatieven nemen en alle mogelijkheden naar groei benutten. Kennisinstellingen en het bedrijfsleven werken samen aan een gezond klimaat voor ondernemende onderzoekers en onderzoekende ondernemers. Zo krijgt kennis die voortdurend in ontwikkeling is, een waardevolle betekenis op weg naar economische bedrijvigheid.
 
Green Venture Lab stelt het individu met een ondernemerspotentieel centraal. Daarom is de intensieve begeleiding van starters naar een succesvol bedrijf belangrijk en moet de begeleidingsprocedure aan de hand van de feedback van onze starters, voortdurend worden doorontwikkeld.