home / over_ons

Kennismaken

De huidige economische omstandigheden vragen om innovatieve ondernemers die weten hoe zij voordeel kunnen halen uit de circulaire of biobased economy, die zich hierdoor uitgedaagd voelen, die weten hoe zij nieuwe verdienmodellen kunnen ontwikkelen en toepassen binnen hun bedrijf. Dit vraagt om een inspirerende plek waar ondernemers, onderzoekers en innovators elkaar ontmoeten en gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van nieuwe business concepten. Hiervoor is Green Venture Lab opgezet. 
 

Initiatiefnemers

Green Venture Lab is een initiatief van Aeres Hogeschool en is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit provincie Flevoland. 

Missie 

Innovatief ondernemen met studenten en partners
 
Samen met professionals en (student-)ondernemers nieuwe concepten ontwikkelen op gebied van agrifoodbusiness en biobased economy. Dit doen we door het stimuleren van ondernemerschap en ondersteuning van startende ondernemers in de agribusiness. Wij leveren een compleet aanbod van onderwijsactiviteiten, netwerken en actieve ondersteuning en coaching van starters. Green Venture Lab richt zich op het hele proces van bewustwording en het ontwikkelen van ondernemerscompetenties tot en met individuele coachingstrajecten van start-up bedrijven. 

Visie 

Via ontmoeten en verbinden elkaar inspireren tot innovatief ondernemen.
 
Wij willen hét ondernemingslab zijn binnen de agribusiness en willen sterk staan door samenwerking met partners in provincie Flevoland voor innovatieve ondernemers uit dit domein.

Doelstellingen

Green Venture Lab richt zich primair op de agribusiness en biedt een palet van onderwijsactiviteiten, netwerken en actieve ondersteuning en coaching van starters en jonge innovatieve bedrijven. De doelstellingen van Green Venture Lab zijn in termen van kernwaarden geformuleerd:
 
Ontmoeten
Innovators van grote en kleine bedrijven, studenten en professionals, ondernemers en onderzoekers vormen een community voor agribusiness development.
 
Verbinden
Verkleinen van de scheiding tussen maatschappelijke organisaties (willen), kennisinstellingen (weten) en bedrijfsleven (kunnen).
 
Innoveren
Voeren van een innovatiedialoog in een living lab – concreet uitgewerkt in een aantal businesscases.