home / nieuws / archief

Green Venture Lab officieel geopend 07-12-2015 - 14:05


Donderdag 3 december is op het terrein van CAH Vilentum het Green Venture Lab geopend. Het Green Venture Lab is dé broedplaats voor innovatief ondernemerschap in de agribusiness. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman verrichte de openingshandeling door een gevelsteen te onthullen. 

Provincie Flevoland is co-financier van Green Venture Lab omdat zij een bijdrage wil leveren aan het innoverend vermogen van ondernemers in Flevoland. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: "Green Venture Lab sluit mooi aan bij de ambities van de provincie om innovatief ondernemerschap te stimuleren. Zeker in de agrofoodsector liggen volop kansen. Studenten en bedrijven kunnen daarmee samen aan de slag. Ze kunnen hier experimenteren en van elkaar leren. Deze broedplaats is een geweldige aanwinst voor Flevoland.’’

Daarnaast hebben vijf partners zich verbonden aan het lab (Rabobank, Agrojobs, NNRGY Crops teelt, Hajé, Golden Egg Check). Zij leveren zowel een financiële als een inhoudelijke bedrage. 

Studenten van CAH Vilentum hielden elevator pitches. De ondernemerschaps studenten presenteerden in maximaal vijf minuten hun onderneming. Na de pitches en de opening konden de bezoekers het nieuwe pand bekijken.

In het DNA
Rieke de Vlieger, directeur CAH Vilentum over het Green Venture Lab. ,,Ondernemen zit in het DNA van CAH Vilentum. Onze studenten zijn bedrijfsopvolgers, gaan werken in allerlei ondernemingen of starten zelf bedrijven. En velen van hen doen dat al tijdens hun studie. Met het Green Venture Lab willen we daar nog een extra impuls aan geven, passend in een gemeente en een provincie die de uitdagingen van de innovatieagenda van de topsector Agro & Food omarmen.
Innovatief ondernemerschap

Ondernemers, professionals, start-ups en studenten kunnen elkaar binnen Green Venture Lab ontmoeten en op projectbasis gezamenlijk activiteiten oppakken. Het lab stimuleert innovatief ondernemerschap: ontmoeten, inspireren en ondernemen staan hierbij centraal.

Voor informatie over het Green Venture Lab kunt u contact opnemen met programmamanager Heidi van der Velden (h.van.der.velden@cahvilentum.nl) of 088 020 5745