• slide7
  • slide9
  • slide11
  • slide12
  • slide14

Welkom bij Green Venture Lab

Green Venture Lab is een broedplaats voor innovaties en ondernemerschap in de agribusiness. Ondernemers, adviseurs, start-ups en studenten kunnen binnen Green Venture Lab elkaar ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ontplooien.

Het lab levert een compleet aanbod van onderwijsactiviteiten, netwerken en actieve ondersteuning en coaching van starters. Het lab stimuleert innovatief ondernemerschap: inspireren, waarde creëren en ondernemen staan hierin centraal.  

 

Onze partners: